REVIEW การติดตั้งสระรุ่น Prism Oval

ผลงานการติดตั้ง @ นครปฐม

สำหรับงานนี้เรามีติดตั้งสระว่ายน้ำ รุ่น Prism Oval กันที่จังหวัดนครปฐมครับ คุณลูกค้าเลือกเป็นขนาด 16.6 ฟุต โดยงานนี้ใช้ทีมงานติดตั้ง 2 คน ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 45 นาที มีลำดับขั้นตอนในการติดตั้ง และสอนการใช้งานเครื่องกรอง หลังจากน้ำเต็มทีมงานเราก็จะสอนการใช้งานเครื่องกรองครับ

สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 1
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 2
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 3
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 4
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 5
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 6
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 7
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 8
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 9
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 10
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 11

ผลงานการติดตั้ง @ ลาดกระบัง

งานนี้เรามาติดตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพครับ ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อย งานนี้เราติดตั้งชั่วคราวช่วง Summer ใช้งานเล่นชั่วคราวเพียง 2-3 วันในช่วงหน้าร้อน จากนั้นถอดโครงสร้างและนำไปติดตั้งด้านล่างแทน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับโครงสร้างตัวบ้านครับ

สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 12
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 13
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 14
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 15
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 16

ผลงานการติดตั้ง @ สระบุรี

งานนี้เรามีติดตั้งกันที่จังหวัดสระบุรี ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพครับ เป็นสระรุ่น 16.6 ฟุต ใช้ทีมงาน 3 คน เพราะมีเวลาจำกัดจะต้องไปติดตั้งอีกที่หนึ่งครับ งานนี้เราติดตั้งในโรงรถ พื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่ก็พอดีกับตัวสระของเราครับ หลังจากติดตั้งเสร็จ เรามีสอนการใช้งานเครื่องกรองให้เรียบร้อยครับผม

สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 17
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 18
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 19
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 20
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 21
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 22
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 23
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 24
สระว่ายน้ำ intex รีวิว Prism Oval - 25

ผลงานการติดตั้ง @สมุทรสาคร (ภาคบ่าย)

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 60 นาที ลูกค้าเตรียมแผ่นยางรองพื้นไว้เรียบร้อยตามขนาดพื้นที่ ที่ได้ปรึกษากับทีมงานเราไว้ก่อนล่วงหน้าครับ การติดตั้งของเราเป็นไปได้ด้วยดีและรวดเร็วมาก เพราะคุณลูกค้าได้ปรึกษากับทีมงานเราก่อนเข้าหน้างานครับผม

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 1
รีวิวติดตั้ง สระน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำ Intex รหัส 26796 - 2
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 3
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 4
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 5
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 6
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 7
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 8

ผลงานการติดตั้ง @สมุทรสาคร (ภาคเช้า)

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต ที่สมุทรสาครครับเป็นงานภาคเช้า ทีมงานเรา 3 คน ใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง 60 นาทีก็เสร็จแล้วครับ พื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นปูนเรียบครับ ลูกค้าทำหลังคาไว้บังแดดเรียบร้อย พื้นที่รับน้ำหนักได้แน่นอนครับ รอเติมน้ำให้เต็มก็ลงเล่นได้เลยครับผม หลังการติดตั้งทีมงานเราเทรนการใช้เครื่องกรองเรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 9
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 10
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 11
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 12
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 13
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 14
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 15
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 18
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 19
สระน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 20

ผลงานการติดตั้ง @ปทุมธานี

งานนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต กันที่ปทุมธานีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ คุณลูกค้าได้เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับ การติดตั้งจะไว้ในบริเวณหน้าบ้าน เป็นพื้นปูนครับไม่ต้องห่วงเรื่องการรับน้ำหนักเลย งานเราเราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 20
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 21
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 22
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 23
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 24
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 25
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 26
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 27
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 28
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 29
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 30

ผลงานการติดตั้ง @ปทุมธานี

งานนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต ที่ปทุมธานีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ มีพื้นที่กว้างสบายเลยครับ คุณลูกค้าได้เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับ โดยพื้นเป็นปูนติดตั้งแบบตั้งพื้นรับน้ำหนักได้สบายๆเลยครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับ

สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-31
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-33
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-34
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-39
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-38
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-37
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-36
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-35
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-32

ผลงานการติดตั้ง @ศรีราชา

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต ที่ศรีราชาครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณระเบียงบ้าน มีพื้นบ้านลูกค้ามีที่กว้างติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นเป็นปูนติดตั้งแบบตั้งพื้นรับน้ำหนักได้สบายๆเลยครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เรียบร้อยครับ

สระน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำ Intex รหัส 26796-40
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-41
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-45
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-46
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-42
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-44
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-43

ผลงานการติดตั้ง @ชลบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต ที่ชลบุรีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณส่วนกลางบ้าน มีพื้นบ้านลูกค้ามีที่กว้างติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นเป็นปูนติดตั้งแบบตั้งพื้นรับน้ำหนักได้สบายๆเลย งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 155
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 154
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 153
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 152
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 151
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 150
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 149
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 148
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796 - 147

ผลงานการติดตั้ง @ราชบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต กันที่ราชบุรีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณชั้นล่าง บ้านของลูกค้ามีที่กว้างติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นเป็นปูนติดตั้งแบบตั้งพื้นรับน้ำหนักได้สบายๆเลย งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-51
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-50
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-49
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-48
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-47
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-55
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-54
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 16.6 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-53

ผลงานการติดตั้ง @นครราชสีมา

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต มาไกลกันถึงโคราชครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ บ้านของลูกค้ามีที่กว้างติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นเป็นสนามหญ้าเรียบแน่นรับน้ำหนักได้สบายๆเลย งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-52
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-51
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-50
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-61
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-60
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-59
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-58
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-57
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-56
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-55
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-54
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-53

ผลงานการติดตั้ง @กาญจนบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่กาญจนบุรีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ บ้านของลูกค้ามีที่กว้างมาก ทีมงานเราติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นเป็นปูนเรียบรับน้ำหนักได้สบายๆเลย งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-62
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-63
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-64
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-65
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-66
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-67
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-68
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-69
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-70
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-71
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-72
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-73

ผลงานการติดตั้ง @นนทบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต กันที่นนทบุรีครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ บ้านของลูกค้ามีที่กว้างมาก ทีมงานเราติดตั้งได้สบายเลยครับ พื้นคุณลูกค้าใช้ซีเมนแผ่นและเทปูนเพื่อปรับความเรียบ ตามขนาดของเราเรียบร้อย รับน้ำหนักได้สบายเลยครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับผม

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-74
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-84
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-75
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-76
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-77
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-78
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-79
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-80
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-81
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-82
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-83

ผลงานการติดตั้ง @ลาดกระบัง

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต กันที่ลาดกระบังครับ สถานที่เป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณข้างบ้าน พื้นที่จะเป็นสนามหญ้าเรียบแน่น รับน้ำหนักได้สบายเลยครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-85
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-89
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-87
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-86
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-88
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-90
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-91
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-92
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-93
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26796-94

ผลงานการติดตั้ง @ชลบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่จังหวัดชลบุรีครับผม สถานที่เป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณข้างบ้าน พื้นที่จะเป็นพื้นปูนครับ รับน้ำหนักได้อยู่แล้วครับผม คุณลูกค้าได้ส่งภาพหน้างานเข้ามาปรึกษากับทีมงานเราก่อนแล้วครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-97
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-102
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-95
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-96
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-98
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-99
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-100
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-101

ผลงานการติดตั้ง @ชลบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่จังหวัดชลบุรีครับผม สถานที่เป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ ติดตั้งไว้ที่บริเวณข้างบ้าน พื้นที่จะเป็นพื้นปูนครับ รับน้ำหนักได้อยู่แล้วครับผม คุณลูกค้าได้ส่งภาพหน้างานเข้ามาปรึกษากับทีมงานเราก่อนแล้วครับ งานนี้เราใช้ทีมติดตั้ง 3 คนเพื่อความรวดเร็ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 45 นาทีก็เรียบร้อยครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-103
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-104
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-105
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-106
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-107
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-108
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-109
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-110
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-111

ผลงานการติดตั้ง @พญาไท

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่พญาไท กรุงเทพ ครับผม สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ โดยจะติดตั้งไว้ชั้นลอยซึ่งลูกค้าได้ทำการลงเสาเข็มไว้แล้วครับ สามารถรับน้ำหนักได้ พื้นจะเป็นปูนครับ งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คนครับผม ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาทีก็เป็นอันเสร็จครับ

รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-112
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-113
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-114
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-115
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-116
รีวิวติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex 20 ฟุต Prism Oval รหัส 26798-117

ผลงานการติดตั้ง @กทม

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันในกรุงเทพครับผม โดยวันนี้จะเป็นรุ่นอัพเกรดระบบกรองเป็น กรองทราย – เกลือ ครับ สถานที่เป็นบ้านของลูกค้าครับ คุณลูกค้ามีพื้นที่ในสวนเลยทำไว้กลางสวนเลยครับผม พื้นลูกค้าปูด้วยแผ่นยาง EVA งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คนครับผม ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 50 นาทีก็เป็นอันเสร็จครับ

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 79
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 82
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 84
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 83
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 85
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 81
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 80

ผลงานการติดตั้ง @หัวหิน

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต กันที่หัวหินครับผม โดยวันนี้จะเป็นรุ่นอัพเกรดระบบกรองเป็น กรองทรายครับ สถานที่เป็นบ้านพักตากอากาศของลูกค้าครับ คุณลูกค้ามีพื้นที่ในสวนเลยทำไว้ข้างสวนเลยครับผม พื้นที่ลูกค้าเทปูนตามขนาดของเราเลย งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คนครับผม ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 50 นาทีก็เป็นอันเสร็จครับ

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 86
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 87
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 88
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 92
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 93
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 89
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 90
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 91

ผลงานการติดตั้ง @ชลบุรี

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่จังหวัดชลบุรีครับผม หน้างานเป็นบ้านของลูกค้าครับผม โดยคุณลูกค้ามีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านติดกำแพงครับ พื้นที่ลูกค้าเทปูนตามขนาดของเราเลยได้เทหิน+ทราย ไว้จากนั้นเราใช้แผ่น EVA ปูทับ ไม่ต้องเทปูนครับผม งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คนครับผม ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 50 นาทีก็เป็นอันเสร็จครับ

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 94
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 100
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 97
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 98
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 99
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 95
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 96
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 101

ผลงานการติดตั้ง @ชัยนาท

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 16.6 ฟุต แยยอัพเกรดระบบกรองเกลือ-ทราย กันที่จังหวัดชัยนาทครับผม หน้างานเป็นบ้านของลูกค้าครับผม โดยคุณลูกค้ามีพื้นที่บริเวณสวนหน้าบ้าน งานนี้ลูกค้าอยากติดตั้งไว้ที่สวนโดยเราใช้แผ่น EVA ปูวางบนพื้นสนามหญ้า ไม่ต้องเทปูนครับผม งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 2 คน ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 1ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 314
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 316
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 311
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 312
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 313
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 315
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 16.6 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26792 - 317

ผลงานการติดตั้ง @สมุทรสงคราม

วันนี้ทีมงานเรามาติดตั้งสระรุ่น Prism Oval ขนาด 20 ฟุต กันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับผม หน้างานเป็นบ้านโรงงานของลูกค้าครับ โดยคุณลูกค้าเทพื้นคอนกรีตเตรียมไว้แล้ว งานนี้เราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คน ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 379
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 383
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 384
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 381
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 378
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 386
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 385
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX 20 ฟุต Prism Oval สระว่ายน้ำสำเร็จรูป รุ่น 26798 - 380