การเตรียมพื้นที่ ติดตั้งสระ PRISM OVAL

PRISM OVAL 16.6 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 120 กิโลกรัม + น้ำ 13,365 ลิตร = ประมาณ 14 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 6.5 เมตร , กว้าง 4 เมตร

เตรียมพื้นที่ Prism Oval 16.6 ฟุต
คลิกดูรีวิวการติดตั้งจริง

PRISM OVAL 20 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 130 กิโลกรัม + น้ำ 18,202 ลิตร = ประมาณ 19 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 7.5 เมตร , กว้าง 4.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ Prism Oval 20 ฟุต
คลิกดูรีวิวการติดตั้งจริง