การเตรียมพื้นที่ ติดตั้งสระ PRISM RECTANGULAR

PRISM RECTAN 10 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 50 กิโลกรัม + น้ำ 3,539 ลิตร = ประมาณ 4 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 4 เมตร , กว้าง 2.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ Prism Rectangular 10 ฟุต

PRISM RECTAN 13 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 70 กิโลกรัม + น้ำ 6,836 ลิตร = ประมาณ 7 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 5 เมตร , กว้าง 3 เมตร

เตรียมพื้นที่ Prism Rectangular 13 ฟุต

PRISM RECTAN 16 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 90 กิโลกรัม + น้ำ 10,874 ลิตร = ประมาณ 11 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 6 เมตร , กว้าง 3.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ Prism Rectangular 16 ฟุต