ชุดวัดค่า PH & CL Test Kit

฿250

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)
1. สามารถวัดค่า(Range) ได้ในช่วง -1.00 ถึง 15.00 pH
2. สามารถทราบได้เลยทันทีว่า น้ำมีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด

การใช้เครื่องวัดระดับน้ำ
1. เอาน้ำจากสระใส่ลงไปในกระบอกทั้ง 2 สี (แดง , เหลือง) เท่าระดับที่กำหนดให้
2. แล้วเอาน้ำยาขวดสีแดง(PH) หยดในกระบอกสีแดง
3. แล้วเอาน้ำยาขวดสีเหลือง(CL) หยดในกระบอกสีเหลือง
4. หลังจากนั้นน้ำจะแสดงสีขึ้นมา อ่านค่าตามสีที่แสดงข้างกระบอกของแต่ละสี