REVIEW การติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular

ผลงานการติดตั้ง สินค้าตัวอย่าง

งานนี้เราสาธิตวิธีการติดตั้ง Ultra XTR Rectangular ขนาด 18 ฟุต พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องแปลงเกลือ บันได ครบชุดเลย

รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 6
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 7
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 1
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 5
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 4
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 3
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 8
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 9
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 12
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 13
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 10
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 11
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 14
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 15
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 16
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 17
รีวิว สระว่ายน้ำ Intex สระว่ายน้ำสำเร็จรูป Ultra XTR Rectangular 18 ฟุต 26356 - 18

ผลงานการติดตั้ง @นครนายก

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 24 ฟุต งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 4 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ลูกค้าทำการเตรียมพื้นที่เทปูนหนา 15 ซม. ไว้ตามขนาดของเราไว้เรียบร้อย โดยลูกค้ามีแผนจะทำเทอเรสแบบตั้งพื้น เดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวหน้างานกันเลยครับ

ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 1
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 2
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 3
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 4
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 5
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 6
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 7
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 8
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 9
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 12
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 13
ติดตั้งสระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 10
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ Intex Ultra XTR 24 ฟุต - 11

ผลงานการติดตั้ง @ขอนแก่น

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 18 ฟุต กันที่จังหวัดขอนแก่นครับ หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านครับผม โดยงานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ติดตั้งบริเวณพื้นที่ข้างบ้านซึ่งลูกค้าทำการเทปูนเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวหน้างานกันเลยครับ

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 1
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 2
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 3
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 5
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 4
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 6
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 7
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 8

ผลงานการติดตั้ง @บางนา

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 18 ฟุต กันที่บางนาครับผม หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 3 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ติดตั้งบริเวณพื้นที่ข้างบ้าน ซึ่งทีมงานเราได้ช่วยลูกค้าทำการถมทรายบนพื้นที่ก่อนติดตั้งสระ งานนี้เราเพิ่มเติมแผ่น EVA บนพื้นให้กับลูกค้าด้วยครับ

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 11
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 12
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 13
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 14
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 15
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 19
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 20
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 16
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 17
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 18

ผลงานการติดตั้ง @ลพบุรี

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 18 ฟุต กันที่จังหวัดลพบุรีครับผม หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 4 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครับ ติดตั้งบริเวณพื้นที่ข้างบ้าน คุณลูกค้าได้ทำการเตรียมพื้นที่เทปูน ติดหลังคาไว้เรียบร้อยเลยครับ เดี๋ยวมาดูรีวิวหน้างานกันครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 19
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 20
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 21
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 27
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 25
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 22
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 23
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 24
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 26
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 18 ฟุต รุ่น 26356 - 28

ผลงานการติดตั้ง @เสรีไทย

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 24 ฟุต กันที่เสรีไทยครับผม หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 4 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งครับ ติดตั้งบริเวณพื้นที่ข้างบ้าน คุณลูกค้าได้ทำการเตรียมพื้นที่เทปู นไว้เรียบร้อยเลยครับ เดี๋ยวมาดูรีวิวหน้างานกันครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 7
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 6
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 5
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 10
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 4
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 9
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 1
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 2
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 3
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 8

ผลงานการติดตั้ง @นนทบุรี

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 24 ฟุต กันที่จังหวัดนนทบุรีครับผม หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 4 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งครับ ติดตั้งบริเวณพื้นที่ด้านหน้าบ้าน ทีมงานเราได้เข้าสำรวจหน้างานพร้อมให้คำปรึกษาคุณลูกค้าเพื่อทำการเตรียมพื้นที่เทปูนตามแบบครับผม เดี๋ยวมาดูรีวิวหน้างานกันครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 12
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 11
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 17
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 16
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 15
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 14
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 13
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 18
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 21
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 22

ผลงานการติดตั้ง @ลพบุรี

งานนี้เราติดตั้งสระรุ่น Ultra XTR Rectangular ขนาดใหญ่ 32 ฟุต กันที่จังหวัดลพบุรีครับผม หน้างานจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าครับ (คุณลูกค้าสั่งเพิ่มอีก 1 ตัวครับ) งานนี้หน้างานเราใช้ทีมงานติดตั้ง 5 คน ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 1 ชั่วโมงครับ ติดตั้งบริเวณพื้นที่ข้างบ้าน คุณลูกค้าได้ทำการเตรียมพื้นที่เทปูน ติดหลังคาไว้เรียบร้อยเลยครับ เดี๋ยวมาดูรีวิวหน้างานกันครับผม

ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 25
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 34
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 23
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 24
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 26
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 27
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 29
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 28
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 31
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 32
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 33
ติดตั้ง สระว่ายน้ำ INTEX Ultra XTR สระว่ายน้ำสำเร็จรูป 24 ฟุต รุ่น 26368 - 30